Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1 – 2013

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 2 - 2013

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere sammen blir enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  SKjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til lasse@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/3

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling på det totale medlemskap i klubben fra 2011 til 2012 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Endring i det totale medlemskap fra 2011 til 2012;

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/3

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/3

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 1/10

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være verktøy for fremtidig ledere i klubben. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 2/10

   Vedtekter
   Det kom korrigerte vedtekter fra Norges Idrettsforbund i 2011. Har klubben oppdatert og årsmøtegodkjent nye vedtekter i 2011 eller seinere?

   Svar::

   Skriv i hvilket år vedtektene sist ble endret?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 3/10

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 4/10

   Valgkomitee
   Har klubben en årsmøtevalgt valgkomitee bestående av minst 3 personer med klart mandat og engasjement til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte? Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 5/10

   Dommeransvarlig
   Har klubben en dommeransvarlig med ansvar for å rekruttere og ivareta klubbens dommere?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 6/10

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   Hvis nei, hvorfor ikke

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 7/10

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse (2013)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 8/10

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 9/10

   Politiattest
   Har klubben rutiner for registrering og oppfølging av politiattest?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 10/10

   E-post adresse
   Har klubben minst 1 registrert og aktiv e-post adresse (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no)?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 3: "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole"

  Aktivitetstilbudet er klubbens kjerneaktivitet. Kan klubben tilby attraktive aktivitet i et sosial og trygt miljø?

  Klubbens aktivitetstilbud er delt på 4 områder;

  - Område 1 - Svømmeskole

  - Område 2 - Sportslig aktivitet

  - Område 3 - Funksjonshemmede

  - Område 4 - Annet aktivitetstilbud

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 1/8

   Norges Svømmeskole
   Er klubben registrert i Norges Svømmeskole med oppdatert avtale?

   Svar::

   Hvis nei, hvorfor ikke?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 2/8

   Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole. 
   Klubbens poengsum på kvalitetssjekken (sjekk med svømmeskoleansvarlig). Må være gjennomført i dette kalenderåret.

   Svar::

   *Poengsum på kvalitetsjekken

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 3/8

   Svømmeopplæring ungdom/voksne
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for ungdom/voksne?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 4/8

   Svømmeopplæring innvandrere/flerkulturelle
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for innvandrere/flerkulturelle?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 5/8

   Svømmeskoleansvarlig
   Er rollen, ansvar og oppgaver for svømmeskoleansvarlig nedskrevet, forankret og lagt inn i klubbhåndboka?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 6/8

   Deltakelse på forum for svømmeskoleansvarlige
   Klubbens svømmeskoleansvarlig deltok ved forrige forum for svømmeskoleansvarlige?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 7/8

   Videre fra svømmeskole til treningspartier 
   Hvilke % av deltakere i svømmeskolens øverste nivå  går til videre til klubbens trenings- eller konkurransepartier?

   Svar::

   Skriv prosenten som går videre til treningspartier

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 8/8

   Mål for plasser i svømmeskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet kursplasser i svømmeskolen?

   Svar::

   Hva er klubbens mål for antallet kursplassen, innen når

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole" fikk du /
 • Avsnitt 4: "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet for mestring og sportslig utvikling?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/7

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Mer om sportslig plan er finner du på www.svomming.no under for trenere. Har klubben en sportslig plan som er utarbeidet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::

   Kort beskrivelse

   Kort beskrivelse

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/7

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/7

   Lisensierte medlemmer 
   Hvor stor andel i % av klubbens aktive medlemmer i treningsgruppene  på 13 år og eldre har løst lisensens for 2013?

   (ikke inkludert Masters)

   Svar::

   Antallet lisensierte

   Antallet lisensierte

   Antallet lisensierte

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/7

   Klubbstevner
   Hvor mange klubbstevner har klubben i løpet av en sesong? Gjelder alle grupper og partier.
   Merk: Med klubbstevne menes uformell interne konkurranse

   Svar::

   Antallet klubbstevner/beskriv konseptet

   Antallet klubbstevner/beskriv konseptet

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/7

   Deltakelse på LÅMØ
   Hvor mange deltakere deltok på LÅMØ (i aldersgruppen 11-15år)?
   Merk: Inkluderer ikke de som ble syke eller stod på venteliste.

   Svar::

   *Antallet utøvere på LÅMØ 2013

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/7

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::

   Beskriv kort

   Beskriv kort

   Beskriv kort

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/7

   Treningsleir/treningssamling
   Legges det til rette for treningsleir(ferie)/treningssamling(helg) i klubb eller sammen med andre klubber minst 2 ganger i året?

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede"

  Norsk svømming er stolt av å være en attraktiv, aktiv og integrert arena for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 1/4

   Tilbud for funksjonshemmede - svømmeopplæring
   Har eller kan klubben tilby et tilrettelagt opplæringstilbud for funksjonshemmede? (eget opplegg eller integrert)

   Svar::

   Beskriv tilbudet og antallet aktive i opplæringstilbudet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 2/4

   Tilbud for funksjonshemmede - trening
   Har eller kan klubben tilby et tilrettelagt treningstilbud for funksjonshemmede? (integrert eller eget treningsparti)

   Svar::

   Beskriv tilbudet og antallet aktive i treningsgrupper med funksjonsnedsettelse

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 3/4

   Utdanning av instruktører og trenere
   Har klubben minst 1 instruktører/trener med utdanning innen trening av funksjonshemmede?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 4/4

   Lisensierte utøvere
   Har klubben lisensierte funksjonshemmede utøvere?

   Svar::

   Antallet lisensierte

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede" fikk du /
 • Avsnitt 6: "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud"

  Utover svømmeskole og treningspartier er det mange aktiviteter klubben kan bedrive og tilby til sitt nærmiljø?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/5

   Ungdom som ikke ønsker å satse 
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å satse? (kan være integrert eller som egen gruppe)

   Svar::

   Kort beskrivelse av tilbudet

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/5

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/5

   Livredning eller skolekontrollør
   Har klubben en skolekontrollør i sitt nettverk slik at klubben kan tilby livredningsprøven intern i klubben eller til skoler, privatpersoner, organisasjoner etc?

   Svar::

   Beskriv kort

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/5

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/5

   Arrangerer klubben stevner 
   Det er lite som slår det å konkurrere på hjemmebane foran familie og venner. Arrangerer klubben;

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 7: "D - Trenere og utdanning"

  Trenere er klubbens ansikt utad og de som skaper aktivitet. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet.

  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/5

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/5

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 2 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/5

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/5

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter? Skal være ordentlig møte for at det skal "gjelde".

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/5

   Oppdatert livredningsprøve 
   Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? Plan for at alle instruktører og trenere har oppdatert årlig livredningsprøve?

   Svar::
 • I del "D - Trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 8: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Eller er det bare skigruppa og fotballklubben som alle kjenner til?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/7

   Informasjon
   Blir nye foreldre sendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/7

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   Beskriv kort

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/7

   Foreldremøter
   Arrangeres "foreldremøter" eller informasjonsmøter for foreldre minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/7

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::

   Beskriv kort hvilke type arrangementer

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/7

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon og inntrykk av klubbens aktivitetstilbud og hvordan klubben driftes. Tydelig informasjon kan forenkle hverdagen for engasjerte og medlemmene.

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/7

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev - det være seg i papir, e-post eller via websiden?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/7

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler omtaler klubben i lokalmedia per år? (notiser og resultater telles ikke)

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 9: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1. Med utgangspunkt i dette har klubben valgt følgende som prioriterte tiltak det kommende året (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens årlige handlingsplan)

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling
   Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv gjerne mer innen hva hvis aktuelt.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen