Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1 – 2016 |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1 – 2016

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1 - 2016

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere sammen blir enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til caroline@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/3

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling på det totale medlemskap i klubben fra 2014 til 2015 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen - tallene ligger på svomming.no)

   Svar::

   *Hvorfor vet dere ikke? Hva tror dere endringen er?

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/3

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Beskriv kort hvorfor;

   *Beskriv kort hvorfor;

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/3

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 1/16

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være verktøy for fremtidig ledere i klubben. Gode plandokumenter legger til rette for kontinuitet. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 2/16

   Lov
   Det kom korrigerte lovnorm fra Norges Idrettsforbund i 2015. Har klubben oppdatert og årsmøtegodkjent klubbens vedtekter i forhold til lovnormen?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 3/16

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 4/16

   Valgkomitee
   Har klubben en valgkomité bestående av 4 personer (leder, 2 medlemmer, 1 vara) med klart mandat til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte?
   Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 5/16

   Utdanningskontakt
   Klubbens utdanningskontakt skal ha oversikt over utdanningsnivået hos instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte, samt vurdere behovet for utdanning i klubben. Det er viktig å sikre at personer i de ulike rollene i klubben, har nødvendig kompetanse for å fylle rollene. Har klubben en utdanningskontakt? 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 6/16

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 7/16

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse (2015 eller 2016)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 8/16

   Deltakelse Kompetansehelga
   Kompetansehelga er en ypperlig arena for økt forståelse og gode tips til bedre utvikling av klubben. Var klubben representert Kompetansehelga 2016?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 9/16

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 10/16

   Politiattestansvarlig
   Har klubben utnevnt en person som er ansvarlig for registrering og oppfølging av politiattester? Det er lovpålagt at en person skal være ansvarlig for politiattester, det skal synliggjøres hvem dette er på klubbens webside. 

   Svar::

   Dette er pålagt fra norsk idrett, og viktig at klubben tar grep om.

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 11/16

   Samarbeid med idrettsrådet
   Har klubben godt samarbeid med idrettsrådet med tanke på tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse?

   Svar::

   Kommentar;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 12/16

   E-post adresse
   Har klubben en eller flere personuavhengige maildresser? (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 13/16

   Barneidrettsansvarlig

   På idrettstinget 2015 ble det vedtatt at alle klubber skal ha oppnevnt en som er ansvarlig for at Barneidrettsbestemmelsene ivaretas. Har klubben Barneidrettsansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 14/16

   Årsmøtet

   Hvor mange stemmeberettigede medlemmer deltok på forrige årsmøte? For å være stemmeberettiget må man være fylt 15 år, ha vært medlem minst en måned og ha betalt medlemskontingent. 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 15/16

   Grasrotandelen

   Grasrotandelen er Norsk Tippings system for å støtte den lokale aktiviteten gjennom idrettslag. 5 % av omsetningen til tippere går til formålet. 

   Hvordan er status på antall registrerte spillere fra vinteren 2015 til 2016? Tallene finnes på www.grasrotandelen.no.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 16/16

   Kostnader for utøvere og deres foresatte

   Har klubben retningslinjer som sikrer et kostnadsnivå som gjør at flest mulig kan delta i klubbens aktiviteter?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 3: "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole"

  Aktivitetstilbudet er klubbens kjerneaktivitet. Kan klubben tilby attraktive aktivitet i et sosial og trygt miljø?

  Klubbens aktivitetstilbud er delt på 4 områder;

  - Område 1 - Svømmeskole

  - Område 2 - Sportslig aktivitet

  - Område 3 - Funksjonshemmede

  - Område 4 - Annet aktivitetstilbud

  Svømmeskolen

  Det er viktig for klubbens utvikling at klubbens svømmeskole tilbyr god kvalitet gjennom godt organiserte kurs og dyktige instruktører. Norges Svømmeforbund utvikler svømmeopplæringstilbudet gjennom Norges Svømmeskole. Svømmeopplæring kan omfatte barn, ungdom, voksne, funksjonshemmede, mennesker med flerkulturell bakgrunn og andre grupper som har behov for tilrettelegging. En god overgangen fra svømmeskole til treningspartier er vesentlig for å holde medlemmene i klubben.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 1/9

   Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole. 
   Klubbens poengsum på kvalitetssjekken (sjekk med svømmeskoleansvarlig). Link til Kvalitetssjekken ligger i www.tryggivann.no. Må være gjennomført i dette kalenderåret.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 2/9

   Svømmeopplæring ungdom
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for ungdom (13- 19år)?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 3/9

   Svømmeopplæring voksne
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for voksne?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 4/9

   Svømmeopplæring innvandrere/flerkulturelle
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for innvandrere/flerkulturelle?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 5/9

   Svømmeskoleansvarlig
   Svømmeskoleansvarlig er en svært sentral rolle, som skal skape god kvalitet i svømmeskolen. Er rollen, ansvar og oppgaver for svømmeskoleansvarlig nedskrevet, forankret og lagt inn i klubbhåndboka?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 6/9

   Svømmeskolehåndbok
   Har og bruker klubben en svømmeskolehåndbok?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 7/9

   Deltakelse på forum for svømmeskoleansvarlige 2016
   Forum for svømmeskoleansvarlige er et årlig seminar som er en del av Kompetansehelga. Deltok klubbens svømmeskoleansvarlig i 2016? Deltakelse er gratis for den som står registrert som svømmeskoleansvarlig.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 8/9

   Videre fra svømmeskole til treningspartier 
   Hvilke % av deltakere i svømmeskolens øverste nivå  går til videre til klubbens trenings- eller konkurransepartier?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 9/9

   Mål for plasser i svømmeskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet kursplasser i svømmeskolen?

   Svar::

   *Hva er klubbens mål for antallet kursplassen, og innen når;

   *Hvorfor ikke? Hva kunnet naturlige mål være?

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole" fikk du /
 • Avsnitt 4: "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet og legge til rette for mest mulig mestring og sportslig utvikling?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/9

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Mer om sportslig plan er finner du på www.svomming.no under for trenere. Har klubben en sportslig plan som er utarbeidet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::

   *Skriv en kort beskrivelse av planen og hvem som har ansvaret for den;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/9

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/9

   Lisensierte medlemmer 
   Hvor stor andel i % av klubbens aktive medlemmer i konkurranse- og treningsgruppene på 13 år og eldre har løst lisens for dette året?

   (ikke inkludert Masters)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/9

   Klubbstevner/arrangementer
   Hvor mange klubbstevner/arrangementer har klubben i løpet av en sesong? Gjelder alle grupper og partier.
   Merk: Med klubbstevne menes uformell interne konkurranse/arrangementer der de store hjelper de små

   Svar::

   *Skriv antallet klubbstevner/beskriv konseptet;

   Antallet klubbstevner/beskriv konseptet

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/9

   Deltakelse på LÅMØ
   LÅMØ er en bra arena for utvikling av utøvere og et naturlig steg på utøverstigen. Alle klubber bør jobbe mot god deltakelse på LÅMØ. Hvor mange utøvere fra klubben deltok ved LÅMØ 2016?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/9

   Deltakelse ÅM og UM

   Hadde klubben deltakere i siste ÅM og/eller UM? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/9

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/9

   Morgentrening i vann
   Klubben har minimum 1 organisert morgentrening i uka på hverdager.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/9

   Treningsleir/treningssamling
   Legges det til rette for treningsleir/treningssamling i klubb eller sammen med andre klubber en eller flere ganger i året?

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede"

  Norsk svømming er stolt av å være en attraktiv, aktiv og integrert arena for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Hvor godt tilrettelegger deres klubb for funksjonshemmede? Med funksjonshemmede menes personer med hørsels-, syns-, bevegelses- eller utviklingshemninger.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 1/4

   Tilbud for funksjonshemmede - svømmeopplæring
   Har klubben et tilrettelagt svømmeopplæringstilbud for funksjonshemmede? (eget opplegg eller integrert)

   Svar::

   *Beskriv tilbudet og antallet aktive i opplæringstilbudet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 2/4

   Tilbud for funksjonshemmede - trening
   Har klubben et tilrettelagt treningstilbud for funksjonshemmede? (integrert eller eget treningsparti)

   Svar::

   *Beskriv tilbudet og antallet aktive i treningsgrupper med funksjonsnedsettelse;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 3/4

   Utdanning av instruktører og trenere
   Har klubben minst 1 instruktører/trener med utdanning innen trening av funksjonshemmede?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 4/4

   Lisensierte utøvere
   Har klubben lisensierte funksjonshemmede utøvere?

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede" fikk du /
 • Avsnitt 6: "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud"

  Utover svømmeskole og treningspartier er det mange aktiviteter klubben kan tilby til sitt nærmiljø? Spesielt i forhold til å skape breddeaktivitet - for å behold ungdom, og for å rekruttere flere voksne til klubbens aktiviteter.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/4

   Ungdom som ikke ønsker å satse 
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å satse? (Vill i vann, eller egen treningsgruppe)

   Svar::

   *Kort beskrivelse av tilbudet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/4

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::

   Hvilke aktivitetstilbud tilbys;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/4

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan dere kan styrke samarbeidet med andre klubber;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/4

   Egne stevner
   Det er lite som slår det å konkurrere på hjemmebane foran familie og venner. Arrangerer klubben svømmestevner der det deltar svømmere fra andre klubber?

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Andre aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 7: "D - Trenere og utdanning"

  Trenerne er de som organiserer klubbens aktiviteter. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet. Hvor god er klubben på dette? Hvordan kan klubben utvikle trenerteamet ytterligere?

  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/6

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/6

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 2 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/6

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/6

   Trenere
   Har klubben god dekning i antallet trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/6

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

   Skal være ordentlig møter med agenda, møteleder og referat for at det skal "gjelde".

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 6/6

   Oppdatert livredningsprøve 
   Alle instruktører og trenere skal ha oppdatert livredningsprøve. Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? 

   Svar::
 • I del "D - Trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 8: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Eller er det bare skigruppa og fotballklubben som alle kjenner til?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/9

   Informasjon
   Får nye foreldre tilsendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/9

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/9

   Oppmenn/foreldrekontakt/gruppekontakt
   Har klubben et velfungerende system av oppmenn eller gruppekontakter som har ansvar for å følge opp en treningsgruppe administrativt?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/9

   Foreldremøter/informasjonsmøter
   Arrangeres "foreldremøter" eller informasjonsmøter for foresatte en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/9

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::

   *Beskriv kort hvilke type arrangementer;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/9

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon og inntrykk av klubbens aktivitetstilbud og hvordan klubben driftes. Tydelig informasjon kan forenkle hverdagen for engasjerte og medlemmene.

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/9

   Facebook
   Har klubben en aktiv Facebook-side til å kommunisere med medlemmer og engasjerte? («fan-page», grupper teller ikke)

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 8/9

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev på e-post til klubbens medlemmer?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 9/9

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler omtaler klubben i lokalmedia per år? (notiser og resultater telles ikke)

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 9: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli litt bedre (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan)

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling
   Norges Svømmeforbund kan tilby:

   • Klubbesøk med fokus på organisatorisk utvikling
   • Norges Svømmeskolebesøk
   • Virksomhetsplanprosess
   • Grenskolebesøk
   • Styrearbeid i praksis

   Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv hva dere trenger. 

   Se mer info på www.svomming.no. Klubbutviklingstiltak er gratis for klubbene.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen