Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – Vannpolo |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – Vannpolo

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram 2015 - vannpolo

  Dette er del C av Anerkjennelsesprogrammet - om klubbens aktivitetsutvikling. De resterende områdene ligger i en annen link.

  Klubbens ledelse skal gå gjennom dette heftet og svare i henhold til klubbens status. Styrets ansvarlige for AKP skal ha lest nøye gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet der, og er ansvarlig for den videre gjennomføring av AKP. Vær ærlig i besvarelsene. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Denne sessionen omhandler klubbens aktivitetstilbud. Klubben skal tilby attraktive aktivitet i et sosialt og trygt miljø, hvor barn og unge opplever mestring og idrettsglede uavhengig av sportslige ambisjoner. Hvilke aktivitetstilbud har klubben? Gis det et godt og strukturert opplæringstilbud? Gis det et godt tilbud til de som ønsker å spille vannpolo fordi det er morsomt? Gis det et godt tilbud til de som ønsker å bli god? Er aktiviteten personavhengig eller en del av klubbens kultur?

  Spørsmål sendes til lasse@svomming.no eller cathrine@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "Minipolo"

  Minipolo er vannpolo for barn mellom 8-12 år. Selv om klubben ikke har minipologrupper i dag må dere gå gjennom spørsmålene på dette området. Det kan være spørsmål under dette tema som allikevel klubben kan få poeng for.

  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 1/13

   Minipolo
   Minipolo er et konsept for yngre vannpolospillere 8-12 år.
   Har klubben minipologrupper?

   Svar::

   Beskriv klubbens minipolotilbud

   Kommenter hvorfor ikke;

  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 2/13

   Minipolo - utstyr
   Har dere egnet utstyr for minipolo?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 3/13

   Rollen minipoloansvarlig
   Minipoloansvarlig har overordnet ansvar for å skape god kvalitet og aktivitet i minipologruppene. Har klubben en minipoloansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 4/13

   Rollen minipoloansvarlig 
   Er rollen til minipoloansvarlig, med ansvar og oppgaver, nedskrevet og forankret i klubb?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 5/13

   Basseng minipolo
   God utnyttelse av basseng gir flere mulighet til å drive aktivitet samtidig. Trener flere av klubbens minipologrupper samtidig, eller samtidig med andre treningsgrupper?
   (merk: bør ha et skillenett)

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 6/13

   Fair play
   Legges det vekt på å lære og anerkjenne fair play under trening og spill i minipologrupper?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 7/13

   Markedsføring minipolo
   Hvor god er klubben på å markedsføre minipolo til sitt nærmiljø? Det bør være enkelt og forståelig beskrevet hva minipolo er og hvordan man kan bli med.
   Kryss av for de som passer

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 8/13

   Minipoloturneringer
   Minipoloturneringer er en bra arena for utvikling av spillere og miljø. Har klubben arrangert minipoloturneringer i sesongen 2014/2015?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 9/13

   Deltakelse minipoloturneringer
   Alle klubber bør ha fokus på deltagelse og arrangering av minipoloturneringer. Har klubben deltatt på andre klubbers minipoloturneringer i sesongen 2014/2015?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 10/13

   Videre fra minipolo til treningspartier
   Hvor mange % av deltakere i øverste minipologruppe fortsetter videre i klubbens/annen klubbs treningsgrupper for juniorer?

   Svar::

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier:

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier:

  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 11/13

   Mål for antall utøvere i minipologrupper
   Har klubben satt seg mål for antallet deltagere som blir med i klubbens minipologrupper?

   Svar::

   *Hva er klubbens mål for antall deltagere, innen når;

  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 12/13

   Samarbeid lokale klubber
   Samarbeider klubben med andre lokale og regionale vannpoloklubber eller svømmeklubber om rekruttering til minipologruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: Minipolo

   Spørsmål nr. 13/13

   Kompetansehelga 2015
   Hadde klubben med minimum en representant på forum for minipoloansvarlige på Kompetansehelga 2015?

   Svar::
 • I del "Minipolo" fikk du /
 • Avsnitt 2: "Sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet og mestring trives barn og unge i klubben og de ønsker å være der over lengre tid. Hovedtrener er sentral i utviklingen av det sportslige aktivitetstilbudet.

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/10

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Har klubben en sportslig plan med utviklingstrapp som er utviklet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::

   Skriv kort om planen (Skal sendes til Cathrine@svomming.no)

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/10

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke seriehelger, cuper og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/10

   Lisens
   Alle utøvere på 13 år og eldre som skal spille kamper må ha innbetalt lisens før kampstart. Har klubben gode rutiner for innbetaling av lisens?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/10

   Junior cuper
   For at de yngste skal få oppleve mestring og få erfaring i kamper bør de konkurrere mot andre juniorer. Har klubben deltatt på en eller fler junior cuper i Norge sesongen 2014-2015?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/10

   NM junior
   Hadde klubben med lag til NM junior i 2014?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/10

   Seriespill
   Var klubben representert i seniorserien sesongen 2014/2015 med lag?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/10

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for treningsgrupper

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/10

   Treningsleir/treningshelg
   Legges det til rette for treningsleirer/treningshelger i klubb eller sammen med andre klubber minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/10

   Fair play
   Har dere fokus på fair play på trening og konkurranser i treningsgruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 10/10

   Samarbeid minipoloansvarlig og hovedtrener
   Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mellom minipoloansvarlig og hovedtrener i klubben?

   Svar::
 • I del "Sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 3: "Annet aktivitetstilbud"

  Utover minipolo og treningspartier er det mye aktivitet klubben kan tilby. Dette både for å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer, og arrangement.

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/8

   Svømmeopplæring
   Tilbyr klubben svømmeopplæring?

   Svar::

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/8

   Vannpoloopplæring ungdom 13-19år
   Tilbyr klubben vannpoloopplæring for ungdom som ønsker å begynne med vannpolo?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/8

   Ungdom som ikke ønsker å spille kamper
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å spille kamper/turneringer? (kan være inkludert eller som egen gruppe, eks. Vill i vann)

   Svar::

   Beskriv tilbudet;

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/8

   Lavterskeltilbud voksne
   For å kunne bidra med folkehelseaktiviteter i nærmiljøet, bør klubben ha et lavterskeltilbud til voksne. Det kan være enkel trening 1 gang i uka, ikke krav til kamper, eller lignende. Har klubben et lavterskel treningstilbud til voksne?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/8

   Livredning eller skolekontrollør
   Har klubben en skolekontrollør i sitt nettverk slik at klubben kan tilby livredningsprøven internt i klubben eller til skoler, privatpersoner, organisasjoner etc?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/8

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::

   Beskriv samarbeidet;

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/8

   Interne Klubbarrangement
   Hvor mange klubbarrangement har klubben i løpet av en sesong?
   Merk: Med klubbarrangement menes uformelle interne spill og kamper med fokus på det sosiale og mestring – en trygg arena for å begynne å spille kamper. Eks: juleavslutning.

   Svar::

   Beskriv klubbarrangementene:

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/8

   Arrangerer klubben turneringer
   Har klubben arrangert følgende i sesongen 2014/2015:

   Svar::
 • I del "Annet aktivitetstilbud" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen