Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – Stup |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – Stup

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram 2015 - Stup

  Dette er del C av Anerkjennelsesprogrammet - om klubbens aktivitetsutvikling. De resterende områdene ligger i en annen link.

  Klubbens ledelse skal gå gjennom dette heftet og svare i henhold til klubbens status. Styrets ansvarlige for AKP skal ha lest nøye gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet der, og er ansvarlig for den videre gjennomføring av AKP. Vær ærlig i besvarelsene. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Denne sessionen omhandler klubbens aktivitetstilbud. Klubben skal tilby attraktive aktivitet i et sosialt og trygt miljø, hvor barn og unge opplever mestring og idrettsglede uavhengig av sportslige ambisjoner. Hvilke aktivitetstilbud har klubben? Gis det et godt og strukturert opplæringstilbud? Gis det et godt tilbud til de som ønsker å spille vannpolo fordi det er morsomt? Gis det et godt tilbud til de som ønsker å bli god? Er aktiviteten personavhengig eller en del av klubbens kultur?

  Spørsmål sendes til lasse@svomming.no eller cathrine@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "Stupskolen"

  Det er viktig for klubbens utvikling at klubbens stupskole tilbyr god kvalitet gjennom godt organiserte kurs og dyktige instruktører. Norges Svømmeforbund utvikler stupopplæringstilbudet gjennom Norges Stupskole. Stupopplæring er hovedsakelig rettet mot barn, men kan også omfatte ungdom og voksne. En god overgang fra stupskolen til treningspartier er vesentlig for å holde medlemmene i klubben.

  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 1/11

   Norges Stupskole
   Tilbyr klubben opplæring gjennom Norges Stupskole?

   Svar::

   Beskriv klubbens stupskoletilbud:

   Kommenter hvorfor ikke;

  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 2/11

   Rollen stupskoleansvarlig
   Stupskoleansvarlig har overordnet ansvar for å skape god kvalitet og aktivitet i stupskolen. Har klubben en stupskoleansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 3/11

   Rollen stupskoleansvarlig 
   Er rollen til stupskoleansvarlig, med ansvar og oppgaver, nedskrevet og forankret i klubb?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 4/11

   Videre fra stupskolenivåer
   Hvor mange % av deltakere i stupskolens begynnernivå går videre til videregående nivå (eller lignende nivå klubben har)?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 5/11

   Videre fra stupskole til treningsgruppe
   Hvor mange % av deltakere i stupskolens øverste gruppe går videre til klubbens treningsgruppe?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 6/11

   Mål for plasser i stupskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet deltagere i stupskolen?

   Svar::

   Hva er klubbens mål for antall deltagere, og innen når?

  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 7/11

   Markedsføring stupskolen
   Hvor god er klubben på å markedsføre stupskolen til sitt nærmiljø? Det bør være enkelt og forståelig beskrevet hva stupskolen er og hvordan man kan bli med.
   Kryss av for de som passer

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 8/11

   Basseng stupskolen
   God utnyttelse av basseng gir flere mulighet til å drive aktivitet samtidig. Trener flere av klubbens stupskolegrupper samtidig, eller samtidig med andre treningsgrupper?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 9/11

   Oppvisningsdag
   Å kunne vise frem det man har lært til foreldre en fin og trygg måte for deltagere på stupskolen å bli vant til oppvisning i konkurranser. Legges det opp til å ha en oppvisningsdag i løpet av kursrundene på stupskolen?

   Svar::
  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 10/11

   Samarbeid lokale klubber
   Samarbeider klubben med andre lokale og regionale stupklubber eller svømmeklubber om rekruttering til stupskolen?

   Svar::

   Beskriv samarbeidet

  • Avsnitt: Stupskolen

   Spørsmål nr. 11/11

   Stupskolehåndbok
   Har klubben en stupskolehåndbok som beskriver hvordan stupskolen fungerer (en slags kokebok)

   Svar::
 • I del "Stupskolen" fikk du /
 • Avsnitt 2: "Sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerne. Ved å tilrettelegge for god aktivitet og mestring trives barn og unge i klubben og de ønsker å være der over lengre tid.

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/10

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Har klubben en sportslig plan med utviklingstrapp som er utviklet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::

   Skriv kort om planen (Skal sendes til cathrine@svomming.no)

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/10

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/10

   Lisensierte medlemmer
   Hvor mange % av klubbens aktive medlemmer i treningsgruppene på 13 år og eldre har løst lisens for 2015?

   Svar::

   *Antallet lisensierte stupere i 2014:

   *Antallet lisensierte stupere i 2014:

   *Antallet lisensierte stupere i 2014:

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/10

   Deltakelse på Tripp-Trapp stevner – klasse F+E+D
   Tripp-Trapp er en bra arena for utvikling av utøvere og et naturlig steg på utøverstigen. Alle klubber bør jobbe mot god deltakelse på Tripp-Trapp. Hvor mange utøvere fra klubben deltok ved Tripp-Trapp i klasse F+E+D stevner i 2014?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/10

   Deltakelse på Tripp-Trapp stevner – klasse C+B
   Tripp-Trapp er en bra arena for utvikling av utøvere og et naturlig steg på utøverstigen. Alle klubber bør jobbe mot god deltakelse på Tripp-Trapp. Hvor mange utøvere fra klubben deltok ved Tripp-Trapp i klasse C+B stevner i 2014?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/10

   Deltakelse NM junior stup
   Hvor mange deltagere hadde klubben på NM junior i 2014?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/10

   Landtrening
   Trening på land er en stor del av stuptreningen. Har klubben tilrettelagt for landtrening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/10

   Landtrening
   Trening på land er en stor del av stuptreningen. Dette krever plass og noe utstyr. Hvordan type utstyr bruker klubben i landtreningen?

   Svar::

   Beskriv annet utstyr:

  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/10

   Treningsleir/treningshelg
   Legges det til rette for treningsleirer/treningshelger i klubb eller sammen med andre klubber minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 10/10

   Utvikling av utøver
   Bruker klubben noe av følgende aktivt i trening

   Svar::
 • I del "Sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 3: "Annet aktivitetstilbud"

  Utover stupskolen og treningspartier er det mye aktivitet klubben kan tilby. Dette både for å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer.

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/9

   Svømmeopplæring
   Tilbyr klubben svømmeopplæring?

   Svar::

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/9

   Stupskole ungdom 13-19år
   Tilbyr klubben stupkurs for ungdom?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/9

   Ungdom som ikke ønsker å satse
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å satse eller konkurrere (eks treningsgruppe, Vill i vann)?

   Svar::

   Beskriv tilbudet;

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/9

   Voksne
   Har klubben stupskole eller treningspartier for voksne?

   Svar::

   Beskriv tilbudet:

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/9

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::

   Beskriv andre aktivitetstilbud:

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/9

   Livredning eller skolekontrollør
   Har klubben en skolekontrollør i sitt nettverk slik at klubben kan tilby livredningsprøven internt i klubben eller til skoler, privatpersoner, organisasjoner etc?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/9

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::
  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/9

   Klubbarrangement
   Hvor mange klubbarrangement har klubben i løpet av en sesong?
   Merk: Med klubbarrangement menes uformelle interne arrangement – med fokus på det sosiale, en trygg arena for å begynne å konkurrere. Eks: juleavslutning.

   Svar::

   Beskriv klubbarrangementene:

  • Avsnitt: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/9

   Arrangerer klubben stevner
   Arrangerer klubben;

   Svar::

   Hvilke stevner?

 • I del "Annet aktivitetstilbud" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen