Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole 2018 |

Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole 2018

print
 • Kvalitetssjekken 2018 - Sjekkliste for kvalitet i svømmeskolen

  Svømmeskoleansvarlig i klubb fyller ut skjemaet på vegne av klubbens svømmeskole og ledelse. Les spørsmålene nøye før de besvares. Pdf-versjonen av det veiledende "kvalitetsheftet for Norges Svømmeskole" finnes i www.tryggivann.no (klubbadministrasjon - dokumenter - ressursbank NSF).

  Etter fullført gjennomgang mottas resultatene på oppgitt e-post. Resultatene i e-posten skal sendes til hovedtrener, styremedlemmer og sentrale personer i klubbens svømmeskole.

  Lykke til!

 • Avsnitt 1: "INNTAKSKVALITETEN"

  Inntakskvaliteten tar for seg hvordan nye kurs organiseres, etablering av nytt kurstilbud, samt hvordan påmelding/inntak foregår.

  Poeng: Minimum 18 / Maksimum 35

  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 1/16

   Har dere kartlagt bassengene i deres område? 

   Svar::

   Hvis ja, spesifiser:

  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 2/16

   Har dere besluttet hvilke basseng som skal brukes? 

   Svar::

   Hvis ja, spesifiser:

  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 3/16

   Har dere kartlagt instruktørbehovet? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 4/16

   Har dere kartlagt instruktørenes kompetanse? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 5/16

   Har dere besluttet hvilke kurs som skal tilbys? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 6/16

   Har dere besluttet antall kursleksjoner pr kurs? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 7/16

   Har dere besluttet frekvens (en eller flere leksjoner pr uke)? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 8/16

   Hva er ”instruktør : elev” – forholdet i deres svømmekurs? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 9/16

   Har dere kartlagt materiell-/utstyrsbehovet? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 10/16

   Har dere kartlagt og beskrevet alarmplaner? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 11/16

   Har dere gjennomført oppstartsmøte med instruktørene og fått aksept for tildelte kurs? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 12/16

   Inneholder deltakerlistene, som er tilgjengelig for instruktørene, nødvendig informasjon om deltakerne (medisinsk eller annen info)? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 13/16

   Har dere publisert nytt kurstilbud på tryggivann.no med all nødvendig informasjon om kurset? 

   Svar::

   Hvis nei, vennligst beskriv andre løsninger dere bruker:

  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 14/16

   Bruker dere plakater og annet oppslagsmateriell som tydelig viser informasjon og kontaktinfo for svømmeskolen? 

   Svar::

   Hvis ja, spesifiser:

  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 15/16

   Har dere informasjon og ”hand-outs” tilgjengelig for foreldre og/eller nye medlemmer i svømmeskolen? 

   Svar::
  • Avsnitt: INNTAKSKVALITETEN

   Spørsmål nr. 16/16

   Har dere reklame for svømmeskolen i nærmiljøet? 

   Svar::

   Hvis ja, spesifiser:

 • I del "INNTAKSKVALITETEN" fikk du /
 • Avsnitt 2: "PROGRAMKVALITETEN"

  Programkvaliteten avgjøres blant annet av instruktørenes praktiske, pedagogiske og organisatoriske kompetanse.

  Poeng: Minimum 18 / Maksimum 32.

  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 1/8

   Hvor stor andel av instruktørkorpset ditt er kvalifisert som enten/eller begynnerinstruktør / baby-/småbarnsinstruktør / Videregående instruktør? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 2/8

   Hvor stor andel av instruktørkorpset ditt har tatt Instruktørkurs for funksjons- hemmede, eller annen relevant utdanning for arbeid med spesielle grupper? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 3/8

   Hvor stor andel av instruktørkorpset ditt har mer enn 5 års erfaring, eventuelt høyskoleutdanning med fordypning i svømming? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 4/8

   Hvor ofte arrangerer dere opplæring/skoleringssamlinger for instruktør- korpset, mer enn 30 minutter samlinger med planlagt innhold, evaluering og oppmøteregistrering? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 5/8

   Har dere etablert rutiner for internt opplæringsprogram for instruktørene? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 6/8

   Har dere etablert rutiner for opplæring av instruktørene på tvers av kurs- og treningsgruppene? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 7/8

   Har dere utviklingssamtaler med instruktørkorpset? 

   Svar::
  • Avsnitt: PROGRAMKVALITETEN

   Spørsmål nr. 8/8

   Legger svømmeskolen deres vekt på vannsikkerhet i opplæringen (trygg inngang og utgang av vannet, instruktøren har alle under oppsyn, oppførsel ved og i vann etc)? 

   Svar::

   Hvis ja, spesifiser:

 • I del "PROGRAMKVALITETEN" fikk du /
 • Avsnitt 3: "RESULTATKVALITETEN"

  Resultatkvaliteten avhenger av selve læringsresultatet hos eleven, evaluering/anbefaling for videre kurs, samt oppfølgingen av nye medlemmer.

  Poeng: Minimum 18 / Maksimum 34.

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 1/13

   Har dere en prosedyre for å sikre at hver kurstime blir planlagt og evaluert? 

   Svar::

   Hvis ja, hvilke prosedyrer har dere?:

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 2/13

   Har dere lært opp instruktørene i bruk av ”Kursoppfølgingsdelen” av tryggivann.no? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 3/13

   Har dere etablert rutiner for føring av oppmøte i tryggivann.no? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 4/13

   Har dere etablert rutiner for utfylling av sjekklister i tryggivann.no? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 5/13

   Har dere en prosedyre for å evaluere hver kurstime? 

   Svar::

   Hvis ja, hvilke prosedyrer har dere?:

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 6/13

   Bruker dere læringsmålene (kjernefunksjoner/-øvelser) fra Norges Svømmeskole for hvert kursnivå? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 7/13

   Har dere rutiner for når delmål skal kontrolleres, for å se utviklingen og gi nødvendig progresjon i opplæringen? 

   Svar::

   Hvis ja, hvilke kriterier bruker dere?:

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 8/13

   Dokumenterer dere hvor mange som fortsetter neste kursrunde, og videre inn i treningsgrupper? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 9/13

   Dokumenterer dere hvor mange som klarer delmålene etter én kursrunde, og hvor mange som trenger flere kursrunder? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 10/13

   Har dere etablert rutiner for utfylling av ”Anbefaling” i tryggivann.no? 

   Svar::
  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 11/13

   Har dere en kundetilfredshetsevaluering? 

   Svar::

   Hvis ja, hvor ofte:

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 12/13

   Har dere lagt til rette for muntlig dialog med foreldre underveis i kursrunden? 

   Svar::

   Hvis ja, vennligst spesifiser hvordan:

  • Avsnitt: RESULTATKVALITETEN

   Spørsmål nr. 13/13

   Har dere fleksible løsninger overfor foreldre som er misfornøyde med tilbudet? 

   Svar::
 • I del "RESULTATKVALITETEN" fikk du /
 • Avsnitt 4: "RAMMEKVALITETEN"

  Rammekvaliteten avhenger av personalkompetansen, forskning/utviklingsarbeid, samt hvilke støttetjenester man til enhver tid bruker.

  Poeng: Minimum 30 / Maksimum 60.

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 1/17

   Har dere etablert utdanningsplan for svømmeskoleansvarlig? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 2/17

   Har dere etablert utdanningsplan for instruktører? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 3/17

   Har svømmeskoleansvarlig deltatt på samling for svømmeskoleansvarlig på Kompetansehelga? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 4/17

   Har dere utviklet en svømmeskolehåndbok med beskrivelse av rutiner for alle viktige områder innen svømmeskolen? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 5/17

   Hvor stor andel av nøkkelpersonene i svømmeskolen deltar på konferanser? 

   Svar::

   Hvilke konferanser deltar disse på?:

   Hvilke konferanser deltar disse på?:

   Hvilke konferanser deltar disse på?:

   Hvilke konferanser deltar disse på?:

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 6/17

   Får ”påmeldingsansvarlig” noen form for opplæring? 

   Svar::

   Hvis ja, hva:

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 7/17

   Gjennomfører instruktørene ”årlig prøve i livredning”? 

   Svar::

   Hvis nei, vennligst spesifiser årsak:

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 8/17

   Har dere tilgjengelig redningsutstyr i svømmehallen dere benytter? 

   Svar::

   Hvis ja, hvilket utstyr har dere tilgjengelig:

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 9/17

   Har svømmeskolen et tilbud for elevene inn i klubbens treningsgrupper? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 10/17

   Har klubben samarbeid med andre svømmeklubber med tanke på å gi kurselevene et tilbud videre? 

   Svar::

   Hvis ja, beskriv kort samarbeidet

  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 11/17

   Ønsker dere å besvare NSFs årlige spørreundersøkelse? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 12/17

   Har dere felles uniformering av instruktørene, som brukes under kursene? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 13/17

   Har bassengeier en klar og tydelig alarmplan for leietakere (klubber etc)? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 14/17

   Er bassenget tilrettelagt for funksjonshemmede? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 15/17

   Kan bassengeier legge frem dokumentasjon på at de har: 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 16/17

   Har bassenget en daglig rengjøringsprosedyre som er synlig for leietakere? 

   Svar::
  • Avsnitt: RAMMEKVALITETEN

   Spørsmål nr. 17/17

   Har dere en svømmeskolehåndbok som inneholder: 

   Svar::
 • I del "RAMMEKVALITETEN" fikk du /
 • Avsnitt 5: "Prioritering av tiltak for utvikling av klubbens svømmekole"

  Klubben har gjennomført Kvalitetssjekken for Norges Svømmeskole. Bruk dette som proritering av tiltak for å bedre kvaliteten i klubbens svømmeskole. Tiltaken skal forankres i klubbens styre.

  • Avsnitt: Prioritering av tiltak for utvikling av klubbens svømmekole

   Spørsmål nr. 1/1

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Kvalitetssjekken for Norges Svømmeskole; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle svømmeskolen videre

   Svar::
 • I del "Prioritering av tiltak for utvikling av klubbens svømmekole" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen